07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » “Demokrasi İsteyen Mürteddir, Cezası Ölümdür”
“Demokrasi İsteyen Mürteddir, Cezası Ölümdür”

“Demokrasi İsteyen Mürteddir, Cezası Ölümdür”

Akademisyenlere cüppe yerine sarık öneren Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça’nın yönetmenliğini yaptığı ansiklopedide skandal açıklamalar yer aldı. “Mürted” kelimesi “İslâm dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak, demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak” diye açıklanarak, “Cezası ölümdür” denildi.

“Demokrasi İsteyen Mürteddir, Cezası Ölümdür”

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni’nin haberine göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın yayın yönetmenliğini yaptığı Şamil İslam Ansiklopedisi’nde skandal açıklamalar yer aldı. Ansiklopedide, Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçen anlamındaki “mürted” kelimesi “Kâfirlerin uydukları İslâm dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak; anıt, mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, Hristiyanlık, Komünizm, Kapitalizm, Demokrasi, Sosyal Demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak” olarak açıklandı. Maddede, “Müslüman olduktan sonra, bu şekilde düşünmeye başlayan kimse irtidat etmiştir. Mürtedin cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektir” denildi.

Akademisyenlere cüppe yerine sarık öneren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ağırakça’nın yayın yönetmenliğini yaptığı, Şamil Yayıncılık tarafından yayımlanan 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi skandal açıklamaları ile tartışma yarattı. Ansiklopedide, “Müslümanın dinden çıkması” anlamına gelen “mürted” kelimesinin açıklamasında, “Müslüman’ın dinden çıkıp, irtidat etmesine sebep olan şeyler şunlardır” başlığı altında diğer din mensupları, demokrasi ve komünizm şirk düzeni olarak tanımlandı. Ansiklopedide, “Kâfirlerin uydukları İslâm dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak; anıt, mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, Hristiyanlık, Komünizm, Kapitalizm, Demokrasi, Sosyal Demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak. Allah Teâlâ, bunların hepsinin küfür olduğuna hükmetmiştir. Buna göre bunların küfür olduğunu kabul etmeyen, Kuran’ı, Sünnet’i ve icma’ı yalanlamıştır. Müslüman olduktan sonra, bu şekilde düşünmeye başlayan kimse irtidat etmiştir” ifadeleri yer aldı.

‘Cezası ölüm’

Skandal tanım ile yetinmeyen ansiklopedide “Müslüman’ın irtidadı; görülmesi, duyulması, itiraf etmesi veya iki âdil Müslüman tarafından şahitlik edilmesi hallerinde sabit olur. Mürtedin cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektir. Ulemanın çoğunluğu kadın için de aynı hükmün uygulanacağı görüşündedirler. Mürtede had uygulanmadan önce, tevbe edip İslâm’a dönmesi telkin edilir. Fakat bunun ne şekilde uygulanacağı hakkında ihtilaf vardır. Alimlerin çoğunluğunun görüşüne göre, üç defa tevbe etmesi istendikten sonra öldürülür” denildi. Ayrıca, “İslâm’ın mürtede uyguladığı cezanın mantık dışı hiç bir taraf olmadığı ortadadır. Zaten tarihe bakıldığında, Müslümanları idare edenler, bu haddi, hak edenlere uygulamaktan ne zaman yüz çevirmişlerse, işte o zaman, devlet ellerinden gitmiş, İslâm toplumu İslâm dışı güçlerin baskısı altında ezilir hale gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘Kadınları dövün’

Kadına karşı da skandal ifadelerin yer aldığı ansiklopedide, “Nüşûz” maddesi “Kocaya karşı itaatsizlik etme; kadının kocasına karşı buğz edip asî olması. Kadın peşin konuşulan mehrini alıp, kocası onun nafakasını sağladığı sürece, kocasının meşru emirlerine uymak zorundadır. Kocasının meşru isteklerine uymayan ve itaat dışına çıkan kadına kocası önce ihtar eder, öğüt verir, onu ikna etmeye çalışır, bundan bir sonuç alınamazsa kadını yatağında, yani odasında yalnız bırakır. Bu da yarar sağlamazsa koca, karısını bir çeşit disiplin cezası olarak te’dib (terbiye etme, cezalandırma) edebilecektir. Ancak koca, karısını bedenini iz bırakmayacak şekilde te’dib edebilir” ifadeleri ile açıklandı.

‘Kadın cinselliğini başı boş bırakmayın’

Ayrıca, “Kadına iyi muamelenin kapsamına, hakkı olanı geciktirmeden vermek girer. Bir eşle, diğer eşin yanında cinsel ilişkide bulunmak ona karşı saygısızlık ve kötü muamele anlamına gelir. Şâfiîlere göre, bir defa cinsel birleşme vacib olur. Çünkü bu kocanın hakkıdır. Bundan sonrası, kiralanan evi oturmadan kendi haline bırakmak gibi, kadını da bırakmak caiz olur. Çünkü cinsel birleşmeye davet eden şehvet ve muhabbettir. Bunu ise vacib kılmak mümkün olmaz. Ancak kadını cinsel konuda başı boş bırakmamak müstehap olur. Çünkü kadın bu konuda başı boş bırakılırsa fitne ve fesada yol açmasından korkulur” ifadeleri de aynı sözlükte yer aldı.

GÖREVDEN ALACAK MISINIZ?

CHP Milletvekili Ali Şeker, ansiklopediyi Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Şeker, “Komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb düzenleri savunmak’ kâfirlik olarak tanımlanmakta ve tıpkı IŞİD zihniyeti gibi, ‘cezaları ölümdür’ denmektedir. Sizce de öyle midir?” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı din âlimlerini işaret ederek, “Dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar” sözlerini hatırlatan Şeker, “Ağırakça, Erdoğan’ın tarif ettiği kapsamda bir rektör müdür? Öyleyse görevden almayı düşünüyor musunuz? Şamil İslam Ansiklopedisi baskı için herhangi bir izin almış mıdır? Herhangi bir içerik denetlemesinden geçmiş midir” diye sordu.