07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » “Tazminat Çok… Polisin Suçu Bakanlığı Bağlamaz”
“Tazminat Çok… Polisin Suçu Bakanlığı Bağlamaz”

“Tazminat Çok… Polisin Suçu Bakanlığı Bağlamaz”

Gezi direnişi sırasında, Eskişehir’de polis ve bazı siviller  tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz‘ın ailesine ödenecek tazminata İçişleri bakanlığı itiraz etti. Bakanlık istinaf mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde ” bu bizim hizmet kusurumuz değil, tazminat haksız zenginleşmeye neden olur” dedi.Öte yandan dare mahkemesinin kararında da Korkmaz ailesinin İçişleri Bakanlığı’nın avukatlarına 40 bin TL vekalet ücreti ödemesine hükmedildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Gezi Direnişi sırasında polis ve esnafın dayağı sonucu öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 709 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden mahkemenin kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvurdu.

 

“Polislerin Kişisel kusuru bakanlığı bağlamaz”

İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusunda Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin tazminat kararının bozulmasına karar verilmesi istendi. Hukuk Müşavirliği’nin başvurusunda ceza davasında verilen mahkeme kararının kesinleşmesi ve polislerin kişisel kusurunun tespit edilmesinin Bakanlığın sorumluluğunu ortadan kaldırdığı savunuldu. Başvuruda, “Bu durumda görevle ilgili bir kusur söz konusu olmadığından, kişisel kusur nedeniyle doğan zarar ve idaremiz arasındaki illiyet bağı ortadan kalkmaktadır. İdareye herhangi bir hizmet kusurunun atfı mümkün bulunmadığından haksız ve hukuka aykırı açılan davanın reddi gerekmektedir” denildi. “Davacılar lehine hükmedilen tazminat miktarının emsal nitelikteki dosyalarda hükmedilen tazminat tutarları ile kıyaslandığında fahiş olduğu” belirtilen başvuruda, “Tazminatın sebepsiz zenginleşme aracı yapılamayacağı hukuk sistemimizde yerleşik bir kuraldır ve yargı içtihatları ile de sabittir” denildi. Başvuruda bu gerekçelerle 59 bin TL maddi ve 650 bin TL manevi tazminatın bozulması talep edildi.

Vekalet ücreti Ali İsmail’in ailesinden istendi

Bu arada Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Korkmaz ailesinin 189 bin TL maddi ve 2 milyon TL manevi tazminat talebini büyük ölçüde reddettiği için aileye borç da çıkardı. Mahkeme kararında, reddedilen 130 bin maddi ve 1 milyon 350 bin TL’lik manevi tazminat için 40 bin TL harç, 39 bin 950 TL de İçişleri Bakanlığı’nın avukatlarına vekalet ücreti ödenmesine hükmedildi.

Ali İsmail’İn ailesi de itiraz etti

Korkmaz ailesinin avukatları da tazminat taleplerini büyük ölçüde reddeden mahkemenin kararının istinaf yoluyla bozulması için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda manevi tazminatın olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçladığına dikkat çekilerek “Takdir edilecek tazminatın idarenin kusurunu ortaya koyacak, hukuka aykırılığı özendirmeyecek, benzer olayların bir daha yaşanmaması amacıyla caydırıcı ve cezalandırıcı olması gerekmektedir. Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülüş şekli, olayın vehameti, tüm kamuoyu tarafından olayın faili şahısların görüntülerinin izlenmesi, müvekkiller nezdinde oluşan ızdırabın bu şekliyle tekrar ve tekrar yaşanması, polis ve sivil şahıslarla birlikte eylemin gerçekleşmesi, idarenin mevcut ağır hizmet kusuru nedeniyle cezalandırıcı ve caydırıcı mahiyette daha yüksek miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken düşük miktarda manevi tazminata hükmedilmesi hukuka ve hakkaniyete uygun olmamıştır” denildi.