07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Durmak Yok, Seçim Rüşvetine Devam
Durmak Yok, Seçim Rüşvetine Devam

Durmak Yok, Seçim Rüşvetine Devam

Vergi affından fiyat sabitlemeye seçime günler kala bir dizi teşvik açıklayan hükümet şimdi de işyerine KDV indirimi, işletmelere 35 milyar liralık kaynak ve hurda teşviki verdi.

Durmak Yok, Seçim Rüşvetine Devam

Son olarak benzin zammını yansıtmamak için ÖTV gelirinden feragat eden hükümet seçime günler kala yurttaşın karşısına yeni teşviklerle çıktı. Kararnameyle, eski araçlarını hurdaya ayıranlara 10 bin liraya kadar verilecek vergi teşviki, çatısına koyduğu güneş panelleriyle enerji üreten ve bu enerjiyi satanlardan vergi alınmamasını ve işyeri satışlarında KDV’nin yüzde 18’den 8’e düşürülmesi gibi bir dizi karar alan hükümet, işletmeler için de 35 milyar liralık yeni kaynak sağladı. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF), Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı. Kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım bulunmuyor. Önceki protokolde KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80 iken bu protokolle birlikte bu oran yüzde 85’e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75’ten yüzde 80’e yükseltildi.

255 milyar lira verildi

İhracatçılara verilen yüzde 100 kefalet oranı desteği devam ederken 35 milyar liralık hacmin 5 milyar liralık bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrıldı. Kalan 30 milyar liralık limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı. İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak daha uygun faiz oranları ile kullanabilecek. Geçen yıl 200 milyar liralık kefalet limitinin kullandırılmasından sonra ilave paket bu sene ocakta 55 milyar lira olarak kullandırılmıştı.

365 şirket kullandı

KGF Genel Müdürü İsmail Gerger, 2017 sonu itibarıyla, 365 bin şirketin KGF kredilerinden yararlandığı bilgisini vermiş, KGF kredilerinin ortalama faizinin yüzde 15.29 olduğunu belirtmişti. Kredilerin ortalama büyüklüğü de 520 bin TL civarında olmuştu.

İşyeri satışında KDV düşürüldü

Bakanlar Kurulu kararıyla işyeri satışlarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürüldü. Geçen günlerde konut satışları için yapılan KDV indiriminin bir benzeri de işyerleri için uygulanacak. İndirim 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Düzenlemeyle işyeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması hedefleniyor. Öte yandan, çatısına koyduğu güneş paneli gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satanlara yönelik de vergi teşviki getirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce çıkarılan kanunla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerine kurdukları, kurulu gücü azami 10 kilowata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son tedarik şirketine satanlar için gelir vergisi muafiyeti getirildiğini hatırlatarak, “Şimdi söz konusu kişilerden sadece gelir vergisi değil, stopaj da alınmamasını sağladık” diye konuştuBakanlar Kurulu kararıyla işyeri satışlarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürüldü. Geçen günlerde konut satışları için yapılan KDV indiriminin bir benzeri de işyerleri için uygulanacak. İndirim 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Düzenlemeyle işyeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması hedefleniyor. Öte yandan, çatısına koyduğu güneş paneli gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satanlara yönelik de vergi teşviki getirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce çıkarılan kanunla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerine kurdukları, kurulu gücü azami 10 kilowata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son tedarik şirketine satanlar için gelir vergisi muafiyeti getirildiğini hatırlatarak, “Şimdi söz konusu kişilerden sadece gelir vergisi değil, stopaj da alınmamasını sağladık” diye konuştu.

Hurda araç teşviği yürürlükte

Yeni alınacak araçlarda ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanacak. Hurda araca ÖTV indirimi de uygulanmaya konuldu. Buna göre yeni alınacak araçlarda ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanacak. Muafiyet, matrahı 46 bin-80 bin lira arasındaki araçlar için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşan araçlar için ise 3 bin lira olarak uygulanacak. Otomobil dışındaki diğer araç cinsleri için ise genel muafiyet tutarı 10 bin lira olarak belirlendi.

İşlemi bayi yapacak

Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, yurttaş 16 yaşından büyük otomobil, arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsü varsa, teşvikten yararlanmak için bu araçlarını öncelikle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlüklerine, büyükşehir belediyelerine, il özel idarelerine veya özel sektör tarafından işletilen Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama Merkezlerine teslim edecek. Ayrıca, aracını hurdaya ayırmak yerine doğrudan veya aracı ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden de bu indirimden yararlanabilecek. Daha sonra bu yerlerden aldıkları belgeleri, trafik tescil kuruluşlarına verecekler ve araçlarının kayıt ve tescilinin silinmesini talep edecekler. Aracının kayıt ve tescilinin silindiğine dair belgeyi alan yurttaş, yeni araç alımı için otomotiv bayisine gittiğinde, bu belgeleri bayiye teslim edecek ve kendisinden, teşvik tutarı kadar kısmın tahsil edilmemesini talep edecek. Bayi de yurttaştan devlete yatırmak üzere tahsil edeceği vergilerden, teşvik tutarı kadar kısmını almayacak. Bu işlemleri otomotiv bayileri yapacak. Yurttaş, hurdaya ayırma yerine ihraç etme seçeneğini tercih etmesi halinde de belgesini gümrük idaresinden alacak ve sonrasındaki işlemler aynı şekilde ilerleyecek. İndirim 31 Ekim 2018’e kadar geçerli olduğunu ifade etti.

İndirim sürsün

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 sonuna kadar geçerli hurda araç karşılığı özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi teşviğinin 2019 sonrasında da sürdürülmesini istedi. arın hurdaya ayrılması veya ihraç edilmesi halinde yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacak. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Uygulamanın ülkemiz araç parkı yaş ortalamalarını düşürebilecek şekilde 2019 ve sonrasında da sürdürülebilir olması kamu yararına olacaktır” dedi. TÜİK verilerine göre geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye’de otomobil ve ticari araç dahil araç parkı 17 milyonu aştı. Yaklaşık 6 milyonu 16 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor.