07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu
Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu

Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek hakkında çevrenin kasten kirletilmesi ve görevi kötüye kullanmaktan suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara’da asbestli Havagazı Fabrikası’nın yıkım işleminin durdurulması için yürütmeyi durdurma kararı alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun çevrenin kasten kirletilmesi ve görevi kötüye kullanmaktan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Karantina talebi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Anlara İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve Ankara Valiliği’ne yapının acilen karantinaya alınması için resmi yazı gönderdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından kurumlara gönderilen resmi yazı şöyle;

“Ankara İli Çankaya İlçesi, Eti Mahallesi, Maltepe Havagazı Fabrikası ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi 24.11.2016 tarihli İdari ve Teknik şartnameleri ile belgelediği ‘Havagazı Fabrikasında Bulunan Asbestli Malzemelerin ve Kalıntılarının Geri Dönüşüm Malzemesi Karşılığı Sökülmesi İşi’ adı altında 350 ton asbestli malzemenin sökülmesi, nakliyesi ve bertaraf edilmesi iş kalemleri ile ihalesini yapmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, Ankara’da ciddi halk sağlığı sorunu oluşturan asbestli Havagazı Fabrikası’nın yıkım işleminin 25.01.2013 tarih ve 28539 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmış ‘Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ ve “18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun işlem tesisi etmediği gerekçesi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne 01.03.2017 tarihinde başvurmuş ve aynı gün Yürütmeyi Durdurma kararı almıştı. Yaptırılan analiz sonuçlarında rastlanılan asbest ile halk sağlığı açısından tehdit unsuru olan 350 ton asbest olduğu Büyükşehir Belediyesi İhale şartnamelerinden anlaşılan söz konusu yapıdaki yıkım ve tahliyeler ile ilgili 25 Şubat 2017 tarihinden itibaren yapılan tüm uyarılara rağmen yapı ve yakın çevresinde asbestli yapılarda alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği önlem ve tedbirlerinin ivedilikle alınması / alınmasının sağlanması, Havagazı Fabrikası binasının asbest yönetmeliği ve iş güvenliği anlamında karantinaya alınması, ölçümlerin yapılarak kamuoyuna açıklanması ve halk sağlığı konusunda bilimsel rapor doğrultusunda bilgi verilmesi yönünde ivedilikle müdahale edilmesini kamu adına talep etmekteyiz”