07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Yargı Bozar, Ali Yine Yapar, Bakanlık Yine Onaylar
Yargı Bozar, Ali Yine Yapar, Bakanlık Yine Onaylar

Yargı Bozar, Ali Yine Yapar, Bakanlık Yine Onaylar

Fatih Ormanı’nın yanı başında Ağaoğlu Grubu, TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle yapılan  ‘Maslak 1453’ projesi 3 kez plana uygun olmadığı, gerekçesiyle yargı engeline takıldı. Projenin hayata geçirilmesi için  TOKİ  4’üncü bir plan hazırladı. O plan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

İşte Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre, Ali Ağaoğlu’nun yargı kararlarına rağmen 4 . kez onaylanan Maslak 1453 projesinin hikayesi;

Proje için 2010 yılında özel plan değişikliği yapıldı

‘Gecekondu önleme bölgesi’ olarak bilinen bölgede yapılan Maslak 1453 projenin önü 2010 yılanda yapılan plan değişikliği ile açıldı. Projenin temelleri atıldı. Ancak 31 Ocak 2013’te 8. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası’nın açtığı dava kapsamında projeye dayanak olan 11 Ağustos 2010 tarihli “İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları”nı iptal etti.

Proje için dalga geçer gibi savunma

Ağaoğlu, TOKİ ve Emlak Konut, iptal edilen 2010 planları hakkında Danıştay’a yolladıkları savunmada ormanın yanı başına 7-10 bin kişinin yerleşeceği inşaatı  “Planlama alanının komşuluğunda bir ormanın varlığı bir artı değerdir. Günümüzde Avrupa ’nın en büyük kentlerinde dahi orman alanları ile komşuluğu olan yerleşmeler planlanarak insan-doğa etkileşiminin yeniden tesis edilmesi ve doğayı koruma güdüsünün güçlenmesini sağlayacak bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır” demişti.

Dava devam ederken bakanlı onayıyla “hülle plan” devreye sokuldu

Ancak planlarla ilgili mahkeme süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16 Eylül 2011 tarihli onayıyla proje alanı ile ilgili  ‘hülle’ plan yapıldı ve inşaatların devam etmesi sağlandı.

Hülle plan da mahkemelik oldu

Şehir Plancıları Odası ‘hülle’ plana da dava açtı. Davaya bakan Danıştay Altıncı Dairesi 26 Mart 2014’te aldığı kararla, ‘Maslak 1453’ planlarının yürütmesini durdurdu. Mahkeme gerekçesinde dava konusu planların üst ölçekli planlara, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi.

2012  yılında 2. “hülle plan” devreye sokuldu

2011 planlarının yürütmesi Danıştay tarafından durdurulunca da, “Yürütmenin durdurulması kararı verildiği iddia edilen 16.09.2011 tarihli plandan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.04.2012 tarihli oluru ile onaylanmış yeni bir Revize İmar Planı devreye sokuldu. Proje ile ilgili inşaat faaliyetleri bu yeni plan çerçevesinde devam etttirilerek, “bizi etkileyen bir tarafı yok. Hem inşaat hem de satışlar devam ediyor” denildi.

İl Müdürlüğü “ruhsatlar iptal edilsin” dedi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdür vekili Yaşar Güvenç imzasıyla geçen yılın kasım ayında Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Şişli Belediyesi’ne ir yazı göndererek, “Alanın mahkeme kararlarınca plansız alan olduğu dikkate alınarak verilmiş olan inşaat ruhsatlarının ivedi olarak iptal edilmesi istendi.

TOKİ hemen yeni plan yaptı Çevre Bakanlığı hızla onayladı

Bütün bu gelişmeler yaşanırken inşaatlar ise devam etti. TOKİ de mahkeme kararlarına uygun yeni bir plan hazırladı. Projeyi kurtarmayı amaçlayan plan değişikliği kapsamına 1/100 bin ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı değişikliği de alındı. Plan değişiklikleri salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanan plan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.