07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Sayıştay Sansürü

Sayıştay Sansürü

Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında bulunan 74 kamu şirketini denetleyen Sayıştay, denetim raporlarını bu yıl kamuoyuyla paylaşmadı. Sayıştay’ın bu yıl denetlediği ancak raporunu kamuoyuna duyurmadığı işletmeler arasında “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, TRT, TOKİ, TCDD” gibi Türkiye’nin dev kuruluşları bulunuyor. Sayıştay bu yıla kadar ise, tüm KİT raporlarını Meclis’le birlikte kamuoyuna da açıklıyordu.

Gazeteport olarak TRT’nin denetim raporlarına ulaşma isteğimize şöyle yanıt verildi.

sayistay
“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin “İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği” başlıklı 12 nci maddesindeki “Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.” hükmü gereği bahsekonu rapor için kanunda yazılı süreçler tamamlanmadığından talebinize olumlu cevap verememekteyiz. ”

Sayıştay 74 kamu işletmesinin denetim raporlarını paylaşmıyor

Yazılı süreçler tamamlanmasına rağmen Sayıştay 74 kamu işletmesinin denetim raporlarını paylaşmıyor. Eleştirilere internet sayfasında yanıt veren Sayıştay açıklamasında şu gerekçeler öne sürüldü;

-Kamu işletmeleri yıllık denetim raporlarının, Sayıştay internet sitesinde yayımlanması için yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Kanunda, raporların aynen yayımlanmasından değil kamuoyuna duyurulmasından söz edilmektedir. Nitekim 30 Aralık 2015 tarihinde Sayıştay İnternet Sitesinde duyuru yapılmak ve duyuru ekinde genel rapor yayımlanmak suretiyle bu zorunluluk yerine getirilmiş bulunmaktadır.

-Kanunların açıklanmasını yasakladığı ticari sır, müşteri sırrı, bankacılık sırrı, haksız rekabet, vergi mahremiyeti ve sözleşme hukukuna aykırı hususlar da göz önüne alındığında, kamu işletmeleri yıllık denetim raporlarının yayımlanması konusu, diğer kamu idarelerinin raporlarının kanunun 44 üncü maddesi çerçevesinde yayımlanması gibi değerlendirilemez.

74 KİT’e ait raporları kamuoyuna açıklamayan Sayıştay, bu durumu kendi kanununun 43. maddesine dayandırdı. Ancak aynı kanunun 44. maddesinde, hazırlanan Sayıştay raporlarının kamuya duyurulacağı hükmüne yer veriliyor.