07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » 4 Bakanlığın Gizli Hesapları Var
4 Bakanlığın Gizli Hesapları Var

4 Bakanlığın Gizli Hesapları Var

Sayıştay Raporları’na göre  bazı bakanlıklarda yasaya aykırı olarak “özel hesaplar açılmış. Üstelik bu hesaplardan yapılan harcamaların muhasebeleştirilmediği ve kamu idarelerinin mali tablolarında gösterilmediği belirtiliyor. Kayıt dışı açılan özel hesaplar arasında işçi ücretlerinden “ceza” olarak kesilen paraların toplandığı banka hesabı da bulunuyor.

Sayıştay TBMM’ye sunduğu Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda tespit edilen ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na aykırı olduğuna dikkat çekilen hesapların bazı genel bütçeli kamu idarelerinin kullanımlarında olduğunu belirtti.

Hesaplardaki paralar kayıt dışı

Sayıştay, bu hesaplarda yer alan tutarların muhasebeleştirilmediği ve kamu idarelerinin mali tablolarında gösterilmediği tespit edilmiştir” saptaması yaptı.

Rapora göra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ünyesindeki özel hesaplar;

-Bakanlık bölge müdürlükleri adına açılmış vadesiz TL hesapları, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı adına iki kamu bankasında açılan hesaplar, Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı adına açılan vadesiz TL ve döviz hesapları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adına açılan vadesiz döviz hesapları, Bakanlık Acil Destek Programı Fonu adına açılan vadeli hesap.

Bakiyeler belli değil ama İşçilerden kesilen paralar burada tutuluyor

Sayıştay, bu hesaplarda muhtelif tutarlarda nakit bulunduğunu belirtti. Ancak rakam vermedi. Sayıştay, İş Yasası’nın “ücret kesme cezası” başlıklı maddesi kapsamında işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların toplandığı banka hesabı ve bu hesaptan yapılan harcamaların da muhasebeleştirilmediğine ve raporlanmadığına dikkat çekti. Yasaya göre, bu paraların işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılması gerekiyor.

3 bakanlığın daha gizli hesabı var

Sayıştay bunun dışında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kullanılan “özel hesapları” da belirledi. Ancak raporda bu hesaplarda ne kadar para olduğu konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Bakanlıklar ödeneklerinden fazla harcama yapmış

Bakanlıkların geçmiş yıllarda bütçe ile kendilerine verilen ödeneklerden çok daha fazla harcama yaptıkları da ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçe tablolarını ve raporları inceledi. Kuşoğlu, bakanlıkların 2013 yılında 33.1 milyar lira, 2014 yılında da 14 milyar 180 milyon lira “ödenek üstü harcama” yaptıklarını belirledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal da “ödenek üstü harcama” yapıldığını kabul ederken, “Hakikaten yapılmaması lazım. Bu bugün de yanlıştır. Dün de yanlıştı” dedi.