02 Temmuz 2024 Salı
Ana sayfa » Tatil Sonrası Okul Sendromuna Dikkat!

Tatil Sonrası Okul Sendromuna Dikkat!

18 Milyon için Ders Zili Çaldı. Uzun Yaz Tatili Sonrası Okula Uyum İçin İpuçları…

Yeni Eğitim öğretim dönemi başladı. 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ders başı yaptı. Uzun bir tatil dönemi yaşamış olan öğrencilerin okula başlama sendromunu hızla atlatabilmeleri gerekiyor. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice yılmaz, “yetişkinler bile iki günlük hafta sonu tatilinden sonra Pazartesi sendromu yaşıyorsa üç aylık yaz tatilinden sonra çocukların okul sendromu yaşamaları oldukça doğaldır. Çocukların okula ve öğrenime hazır olma motivasyonlarının yükseltilmesi için ailelere büyük görev düşmektedir “ dedi.

Ailelerin psikolojik olarak çocuklarına destek için yapması gerekenler:
 Çocuğunuzla odasını, kitaplığını ve çalışma masasını yeni sınıfına göre düzenleyiniz. Düzenleme yaparken onun isteklerine uymaya özen gösteriniz ve mümkün olduğunca düzenlemeyi onun yapmasını sağlayınız.
 Bir önceki sınıfa ait ders kitaplarını (zaman zaman kaynak olarak kullanması gerekeceğinden)kitaplığın üst raflarına yerleştiriniz.
 Çocuğunuzdan kırtasiye eksiklerini ve evdeki malzemelerden kullanabileceklerini belirlemesini ve listelemesini isteyiniz. Kırtasiye alışverişine öğrencinizle birlikte gidiniz.
 Eğitime verdiğiniz öneme ve alacağı eğitimin çocuğunuzun geleceğine katkılarına ne kadar çok değinirseniz çocuğunuzun “okul” algısı o kadar güçlenecektir. Unutmayınız ki her çocuğun ilk öğretmeni anne babasıdır.
 Çocuğunuzun okul algısını olumsuz etkileyecek söz, davranış ve eleştirilerde bulunmamaya dikkat ediniz.

Her çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır

Öğrenci başarısını etkileyen faktörlerle ilgili yapılan araştırmalarda “Anne Baba Tutumları” ve Aileye bağlı “Nedenler” özel yer tutar. Öz güven duygusuna sahip, sorumluluklarının farkında ve başarılı çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynlerin önce kendi tutum ve davranışlarının farkında olmaları gerekmektedir.

Anne Baba tutumlarının öğrenci başarısına etkisi;
 Başarılı öğrencilerin anne babaları çocuklarına kendi kararlarını vermeye yönlendirmişlerdir.
 Başarılı çocukların anneleri daha sosyal, sınırlamadan kontrol edici, akıl yürütücü ve yerine göre ödüllendirici bir yapıya sahiptirler.
 Çocuklarının okul etkinlikleri ile yakından ilgilenen, onlarla öğrenmenin önemini tartışan ve okul başarılarını ödüllendiren aileler daha başarılı çocuklar yetiştirirler.
 Aileleri tarafından yüksek düzeyde kabul gören ve desteklenen öğrenciler, kabul görmeyen, sürekli eleştirilen ve yeteri kadar desteklenmeyen öğrencilere oranla daha yüksek başarı ve motivasyona sahiptirler.
Aile ortamının öğrenime etkisi;

 Huzursuz ev ortamı, anne babanın kendi sıkıntılarından dolayı sabırsız ve eleştirel tutum sergilemesi, baskıcı tutumu, çocukta kendine güvensizliğe ve dolayısıyla başarısızlığa yol açmaktadır.
 Çocuktan gerçekçi olmayan beklentiler ve çocuğa güven duymama önemli bir başarısızlık nedenidir.
 Anne babanın olumsuz örnek oluşturacak davranışlarda bulunması,sorumluluklarını yerine getirmemesi,çocuğuna verdiği öğütlerin aksine davranışlar sergilemesi çocuğun öğütleri değil anne babasının davranışlarını örnek alacağından onun da görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesine neden olur.
 Ödül verme yönteminin nasıl kullanılması gerektiğini bilmeyen ebeveynler,çocuğun başarıyı doğrudan doğruya ödül olarak görmelerine neden olurlar.
 Çocuğu ders çalışmaya programlanmış bir robot gibi görmek, çocuğun doğal gelişimi için gerekli aktivitelere izin vermemek (Arkadaşları ile oynamak,spor yapmak,yetişkinlerle ilişki kurmak) çocuğu başarı yerine başarısızlığa götürür.
 Anne babanın eğitim anlayışındaki farklılık başarıyı engelleyebilmektedir. Çocuğu gerektiğinden fazla kollamak, hataları ile yüzleşmesinin önüne geçerek onu kendine güveni olmayan ve sorumluluk alamayan bir birey haline gelmesine dolayısıyla başarısız olmasına neden olacaktır.
 Çocuğun anne babası tarafından yeterince kabul görmemesi dolayısıyla kendini değersiz hissetmesi özellikle gençlerin başarısızlıklarının önemli nedenlerinden biridir.
 Öğrencinin evindeki kitap sayısı ile akademik başarısı arasında doğrusal bir ilişki vardır.
 Anne babanın çocukla yeterince iletişim kurmaması ve çocuğa sevildiğinin değerli olduğunun ve ailenin önemli bir bireyi olduğunun hissettirilmemesi öğrencinin mutsuz olmasına neden olur. Bu durumda okul başarısını yeterince önemsemeyecek ve başarısız olacaktır.
 Çocuk anne babasının eğitim konusundaki duygu ve düşüncelerine göre hareket eder. Eğitimsel süreçlere değer veren, öğretmene saygı duyan anne babalar çocuğun okula karşı olumlu tutum geliştirmesine neden olur. Öğretmene saygısı olmayan ya da yeterli eğitimi almadığı halde yaşamda başarılı olan aileler çocuğun okul algısını genellikle olumsuz etkilemektedirler.
Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, anne ve babalara seslenerek “siz siz olun geleceğe güvenle bakabilecek eğitim donanımına sahip çocuklar yetiştirmek için önce kendi tutum ve davranışlarınızı gözden geçirerek kendi eksiklerinizi tamamlayın. Çocuk yetiştirmekte öncelikle görev anne babanındır. Okul, öğretmen ve çevre anne babanın çabasını destekleyen etkenlerdir” dedi.
________________________________________