07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » ‘İş Bankası Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını korudu’

‘İş Bankası Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını korudu’

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yıl sonuna göre yüzde 6.2 artarak 292.9 milyar liraya, toplam kredileri de 245 liraya çıktı.

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, “İş Bankası Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını korudu” denildi ve bu dönemde net kârın 3.3 milyar lira düzeyine ulaştığı, özkaynak büyüklüğünün de 35 milyar lirayı aştığı vurgulandı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İş Bankası, milli ekonomiye sağlanan desteğin daha da önem kazandığı bu dönemde, hane halkı ihtiyaçlarından, ülkemizin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar geniş bir yelpazede finansman desteği sağlamaya devam etti. Bankanın nakdi kredi hacmi 189.6 milyar liraya, gayrinakdi kredi büyüklüğü ise 55.6 milyar liraya yükselerek, toplam plasman hacmi 245 milyar lirayı aştı” dedi ve ekledi:

“Geçtiğimiz Ağustos ayında 92. yaşını kuliraayan İş Bankası önümüzdeki dönemde de faaliyeliraerini sağlıklı büyüme ve sürdürülebilir kârlılık ekseninde yürütürken, yenilikçi finansal ürün ve hizmeliraeriyle hem yurtiçinde hem de yurtdışında öncü olmaya devam edecek.”

Grubun konsolide aktif büyüklüğü 350 milyar lirayı aştı

İş Bankası Grubu’nun konsolide aktif büyüklüğü 350.1 milyar liraya ulaşırken; nakdi kredileri önceki yılsonuna göre yüzde 7 artarak 207.5 milyar lira, gayrinakdi kredi hacmi 57.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı, yakın coğrafyada jeopolitik risklerin arttığı ve söz konusu gelişmelerin ülkemizin makroekonomik dengeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başladığı bir ortamda İş Bankası, kaynaklarının tahsisinde ülke ekonomisine katkıyı önde tutmaya devam etti. Bankanın Eylül 2016 itibarıyla takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının altında yüzde 2,6 gibi düşük bir seviyede gerçekleşti.

Dünyanın en büyükleri sıralamasında Türk bankaları içinde en üst sırada

Açıklamada, gelişmiş teknolojik altyapısı ve alternatif kanallarının sunduğu çok yönlü bankacılık hizmetleriyle yılın ilk dokuz ayında mevduat hacmini önceki yıl sonuna göre yüzde 8 oranında arttırarak 166.1 milyar liraya ulaştıran İş Bankası’nın, mevduat dışındaki fon kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanmayı sürdürdüğü vurgulandı ve şöyled edvam edildi:

“Eylül ayı içinde 16 ülkeden 29 bankanın katılımıyla, 302 milyon dolar ve 661 milyon euro tutarında olmak üzere iki dilimli 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlayan İş Bankası’nın uluslararası piyasalardaki saygınlığı bir kez daha kanıtlandı. The Banker dergisinin hazırladığı dünyanın en büyük 1000 bankası sıralamasında bu yıl da tüm Türk bankaları içinde en üst sırada yer alan İş Bankası, yüzde 15.8 olarak gerçekleşen sermaye yeterliliği rasyosu ile güçlü mali yapısını korumaya devam etti.”

İstanbul, 1 Kasım (DHA) –