07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Tek Adam Tek Karar
Tek Adam Tek Karar

Tek Adam Tek Karar

AKP’nin “Başkanlık Modeli”nin ayrıntıları belli oldu. Sistem hayata geçerse meclis ve başkanlık seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak.
Her başkan adayı bir de başkan yardımcısı adayı ile birlikte seçime girecek. Başkan hem devletin hem de yürütmenin başı ve başkomutanı olacak.

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un CNN Türk’e anlattığı modelde şu maddeler yer alıyor;

-Meclis ve başkanlık seçimi 5 yılda bir aynı gün yapılacak.
-Başkanla birlikte başkan yardımcısı da seçilecek.
-Başkan devletin ve yürütmenin başı olacak.
-Başkan genel siyaseti yürütecek.
-Bakanları ve üst düzey büroktartları atayacak veya görevlerine son verebilecek.
-Gerekli gördüğünde Meclis’te konuşabilek

Tek Adam Tek Karar

-Kanunlar başkanın onayına sunulacak, AYM’ye iptal davası açabilecek.
-Başkan, kararname ve yönetmelik çıkarabilecek.
-Kanun çıkarma yetkisi yine Meclis’te olacak, başkanın onayına sunulacak.
-Başkan kanunlarla ilgili anayasa mahkemesinde iptal davası açabilecek.
-Bir de kararname ile bazı düzenlemeleri doğrudan hayata geçirebilecek.

Meclis’i Feshetme Yetkisi

-Başkan genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda kanunlara uygun olarak başkanlık kararnamesi veya yönetmelik çıkarabilecek.
-Eyalet sistemine geçilmeyecek.
-İlk 4 maddede değişiklik olmayacak.
-Meclisi yetki fesih yetkisi olacak

İstediği An Bakanları Görevden Alacak

-Bakanları atayacak veya görevlerine son verebilecek
-Üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevlerine son verme yetkisi de olacak
-Başkan gerek gördüğü her an meclis’te konuşabilecek