07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » AKP Mücahit Kuvvetleri Yasası
AKP Mücahit Kuvvetleri Yasası

AKP Mücahit Kuvvetleri Yasası

Özel güvenliklere, “trafik düzenleme görevi” gibi geniş yetkilerin tanınmasını öngören yasa taslağı tartışma yarattı. Hukukçular, hukuk devletinde güvenliğin kolluk kuvvetleri aracılığıyla sağlanması gerektiğini, söz konusu düzenleme ile devletin güvenliği sağlama yetkisini “özelleştirdiği” eleştirisinde bulundular.

Hürriyet’in haberine göre; İçişleri Bakanlığı, “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı Taslağını” ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açtı. Kanun taslağında, özel güvenlik görevlilerine “polisin yetkisine” benzer yetkiler tanındı. Yasa taslağına göre, özel güvenlik görevlilerin, üst ve eşyalara ilişkin elektronik cihazla kontrol etme yetkisinin yanı sıra, kimlik kontrolü, araçlara ait trafik belgelerini kontrol etmeye de yetkili olacak. Görevliler, ayrıca mahsus olmayan görev alanında trafiği düzenleme de yetkileri de bulunacak.

CANİKLİ: ÇALIŞMA VAR

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Özel güvenlikle ilgili bir taslak, bir çalışma var. Taslak aşamasında; ilgili bakanlıklara görüşe gönderilmiş durumda. Şu anda taslakta yer alan hususların henüz netleşmesi gerçekleşmediği için bu konuda şu şekilde olacak diye netleştirme imkanımız yok. Ancak tasarı haline geldikten sonra. Haberlerde yer alanlar sadece görüş. İlgili kurumlardan görüş alındıktan sonra nihai şekli verilecek. Daha sonra Bakanlar Kurulu’nda görüşüldükten sonra TBMM’ye sevk edilecek” dedi.
Taslakla ilgili olarak hukukçular ise özetle şu değerlendirmelerde bulundular:

GÜVENLİK ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: “Devletin asli görevleri içinde güvenliği sağlaması vardır. Özel güvenlik birimlerinin yetkilerinin artırılması onların polisin yerine geçmesi anlamına gelir. Bu da devletin asli görevi olan güvenliği sağlama görevinin özelleştirilmesi sonucunu doğurur. Bir özel güvenlik görevlisi elle üst araması yapabilir, ehliyet sorabilir hale gelirse artık kendisi fiilen devletin polisi haline getirilmiş olur. Bugünden tahmin edebileceğimiz çok sayıda keyfi uygulamaya yol açabilir. Kanunda ne yazarsa yazsın, istihdam edilenlerin bir kısmının bu göreve uyun olmayacağını peşinen varsayabiliriz. Neticede devletin polisi olmanın ağırlığını, sorumluluğunu, ciddiyetini taşımayan kişilerin taslakta yazan yetkilerle donatılması, devletin varlığını vatandaşa sorgulatır hale gelir.

TC VATANDAŞI OLMA ŞARTI KALDIRILIYOR

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran: Yapılmak istenen değişiklikle özel güvenlik görevlilerine kişilerin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını elektronik cihazlarla kontrol etme; imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme; araçlara ait trafik belgelerini kontrol etme gibi yeni yetkiler veriliyor. Ayrıca özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar arasında yer alan ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma’ şartı da kaldırılıyor. Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak yeterli sayılıyor. Taslak ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi olmayan ilköğretim mezunu ve lise mezunları, özel şirketlerden aldıkları eğitim ile neredeyse genel kolluk kuvvetleri kadar, hatta onun da üstünde hak ve yetkilerle donatılmak isteniyor. Bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklere bu şekilde müdahale imkanı getiren ve idareyi kontrol sahibi kılan bu düzenleme kabul edilemez.

HUKUK DEVLETİNDE GÜVENLİĞİ KOLLUK SAĞLAR

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz: Özel güvenlikçiler ve uygulamaları tartışma konusu iken özel güvenlik şirketlerine bağlı özel güvenlik mensuplarına polis veya jandarma yetkisi verilmesi bir çok hukuksuzluğa neden olacaktır. Hukuk devletinde güvenlik devletin kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilir. Kolluk kuvvetlerinin yetki ve yükümlülükleri kanunla düzenlenmiştir. Kolluk kuvvetleri dışında başkaca özel sertifika almış şahıslara bu yetkiler verildiği taktirde hukuk devletinden bahsedilemez. İçinde bir çok tehlikeyi barından bu yasa tasarısından mutlak suretle dönülmesi gerekir.