07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » AKP Torpiline Yandaş Yazar Bile İsyan etti
AKP Torpiline Yandaş Yazar Bile İsyan etti

AKP Torpiline Yandaş Yazar Bile İsyan etti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin “Ahmet Ünlü” mahlas isimli yazarı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun belirlediği belediyelerdeki torpille işe almaları köşesine taşıdı: Milyonlarca insan sınavlara girerek atama beklerken, belediyelerdeki usulsüz işe alımlar dikkat çekiyor. Belediye başkanı çocuklarını sınavsız işe alırken, bir başka belediye başkanı ise eşini müdür baldızını ise amir görevine getiriyor.

AKP Torpiline Yandaş Yazar Bile İsyan etti

“Ahmet Ünlü”nün “Etik Kurul, yakınlarını sınavsız işe alanları ve eşini müdür yapanları enseledi” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Çoçuklarını sınavsız işe almak ahlaksızlıktı”

“Kamu Görevlileri Etik Kurulu 25.10.2016 tarihli kararında; bir belediyede belediye başkanının eşinin yeğeni ile belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin belediyede sınavsız olarak sözleşmeli personel veya memur statüsünde işe başlatılmasını etik ihlali saydı.

Belediye başkan yardımcılarından birisi kızını özel kalem müdürlüğünden istisnai memur statüsünde sınavsız olarak memur statüsünde göreve başlatmış, diğeri oğlunu sınavsız olarak sözleşmeli personel statüsünde işe başlatmış, bir belediye meclis üyesi ise kızını sınavsız olarak sözleşmeli personel statüsünde işe başlatmıştır.

Milyonlarca gencin KPSS’ye girdiği ve atanmayı beklediği bir ortamda bazı kamu görevlileri, kendilerine verilen yönetim emanetini yakınlarına çıkar sağlamak için kullanmışsa bunun adına etik ihlali ya da ahlaksızlık denilmektedir. Nitekim kurul bu davranışı etik ihlali saymıştır. Kurulun vermiş olduğu kararın tam metnine http://www.etik.gov.tr/KurulKararlari.aspx?id=1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurulun vermiş olduğu kararı görüp de böyle davranış sergileyenlerin tamamının enselendiği düşülmesin. Bu işlerin vakayı adiye’den olduğunu ifade edersek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.”

“Bağış yapmazsanız pazar yeri alamazsınız”

“Kurul belediyelerin sıklıkla uyguladığı bir konuda önemli bir karar vermiştir. Genellikle belediyeler veya başkanları tarafından kurdurulan derneklere bağış yapılması teşvik edilmektedir. Bağış yapmayanların bazı haklara ulaşımı zorlaştırıldığından isteyerek veya istemeyerek de olsa bazı dernek veya vakıflara bağış yaptırılmaktadır.

Kurul 26.07.2016 tarihinde oybirliği ile karar verdiği kararında; İlçesi … Pazarı pazarcı listelerinden, birçok pazarcıya, 2014 ve 2015 yıllarında tahsis yapılmışken, 2016 yılında tahsis yapılmadığı; … Belediyesi Spor Kulübü Derneği banka hesap hareketleri dökümünden, söz konusu pazarcıların “pazar yeri işgali” karşılığı bağış yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu spor kulübüne pazar yeri işgali karşılığı bağış yaptırıldığının şüyu bulduğu, bu olaylardan pazar yeri tahsisi yapan belediye başkanlığının haberinin olmamasının mümkün olmadığı; kaldı ki bu konuda aracılık yapan üç kişi hakkında ceza davası açıldığı; belediye başkanlığının spor kulübünde değişik zamanlarda para aktarması yapması nedeniyle derneğin gelir gideri ile alakasının olduğu; dolayısıyla belediye başkanının olaylara muttali olduğu anlaşıldığından etik ihlali yaptığına karar verilmiştir.”

“Başkanın eşini sınavsız müdür yapması, baldızına kolaylık sağlaması etik değil”

“Kurulun vermiş olduğu bu karar tam anlamıyla bir skandaldır. Dosyada adı geçen kişilerin … Belediye başkanı, başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile olan yakınlık durumları ile işe başlama yöntemleri, belediyede yaptıkları işler bir arada değerlendirildiğinde ortaya çıkan durumun halkın ve diğer belediye personelinin kamu hizmetine, kuruma ve makama olan saygı ve güveninde olumsuz duruma ve algıya sebep olduğu; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 10., 13. ve 14. maddelerinde düzenlenen etik davranış ilkelerine aykırı bir durum ortaya çıkardığı görülmektedir.

Yine belediye başkanı …’in eşini müdür vekili olarak görevlendirmesi, baldızının ise eşinin birim amiri olduğu birimde görev yapmasını sağlaması; Belediye ile iş ilişkisi bulunan taşeron firma üzerinden kendi yeğenlerini belediyede çalıştırması; belediye başkan yardımcıları ile inceleme kısmında belirtilen birim müdürünün akrabalarının ise aynı şekilde taşeron firma üzerinden belediyede çalıştırılması konusunda önlem almaması; bu şekilde hem makama hem de kamu hizmetine olan güveni sarsacak, saygınlığı zedeleyecek, adalet ilkesine zarar verecek ve bu şekilde kamuda olumsuz bir algı oluşturacak işlem ve eylemlerde bulunduğundan dolayı etik ihlali yaptığına karar vermiştir.”