07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Özerklik nedir?

Özerklik nedir?

Özerklik nedir? Özerklik ne anlama gelir?

Özerklik, muhtariyet ya da otonomi; merkezi örgüt yapısını, dolayısıyla hiyerarşiyi reddeden, gönüllü katılım üzerine kurulu, gizliliği değil açık olmayı seçen bireylerin bir aradalığıdır. Bir düşünce ve dayanışma birliğidir.

Özerklik, zaman zaman, kurumlar için de kullanılan bir kavramdır. Bu durumda, bir kurumun idari yapılanma içinde hiyerarşik olarak bağlı olduğu ana/merkez kurum(lar) karşısında, idari ve mali alanda nisbi bir bağımsızlığa sahip olması, faaliyetlerini ve işleyiş biçimini seçmekte, gelirlerini nasıl harcayacağını belirlemede ve iç işleyişinde kısmi bir özgürlüğe sahip olması anlamına gelir.

Kaynak: Vikipedi