07 Ocak 2023 Cumartesi
Ana sayfa » Memura 5 yıl nakil yasağına mahkemeden iptal

Memura 5 yıl nakil yasağına mahkemeden iptal

Türk Sağlık-Sen'in açtığı dava sonucunda mahkeme sözleşmeli iken kadroya geçen personellerin başka kurumlara 5 yıl nakil yasağının mazeret tayinlerinde uygulanmaması gerektiği ile ilgili önemli bir karar verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi hemşirenin askeri personel olan eşinin tayini çıkması üzerine talep ettiği muvafakatın verilmemesi nedeniyle Sendika tarafından dava açıldı. Üniversite Hastanesi red işlemi ile ilgili yaptığı savunmada hemşirenin sözleşmeli iken kadroya geçtiği ve 6495 sayılı yasanın 9. maddesine göre 5 yıl süreyle başka kurum ve kuruluşlara naklinin yapılamayacağı ve 5 yıl nakil yasağının emredici bir hüküm olması nedeniyle davanın reddedilmesini talep etti. Davayı görüşen Sivas İdare Mahkemesi ise verdiği kararda söz konusu kanun maddesinin kişilerin atama durumunu düzenlediğine dikkat çekerek “uyuşmazlık konusu olayda davalı idarece kanun hükmü gösterilerek muvafakat verilmemiş ise de mazeret durumundan söz edilmediği için mazeret durumunda yukarıdaki metni aktarılan hüküm uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanacağı kuralına yer verilmiştir” denildi.

“5 YIL NAKİL YASAĞI MAZARET TAYİNLERİNDE UYGULANAMAZ”
5 yıl nakil yasağının mazeret tayinlerinde uygulanamayacağına hükmedilerek aile birliğinin sağlanması için davacı hemşirenin Kamu Hastaneleri Kurumuna atanması amacıyla muvafakat verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemin hukuka uygun bulunmadığına karar verildi. İdarenin red işlemi iptal edildi.

KAHVECİ: NAKİL YASAĞI HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRIYDI
5 yıl nakil yasağının mağduriyete neden olduğuna dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “Kadroya geçen sözleşmelilere 5 yıl nakil yasağı uygulanması hem insani değildi, hem de hukuka ve hakkaniyete aykırıydı. Nitekim mahkemede eş durumu tayininde bunun uygulanamayacağına hükmederek aileleri ayıran bu nakil yasağının yanlışlığını tescil etmiştir. 2013 yılında yürürlüğe giren bu yasak umarız tümden kaldırılır ve mağduriyetler sona erer” dedi.

Tahsin GÜNER / ANKARA (DHA)